Migrering

Förutsättningar förändras, företag köps upp, slås samman, konsolideringar görs, ändrade tekniska krav kan alla resultera i att man behöver migrera samarbetsverktyg till ny plattform. I vissa fall kan man slippa migrering med såkallad samexistens (coexistance), vilket vi också erbjuder vid behov.

Contrail AB har hjälpt kunder i snart 10 år att migrera epost mellan alla de stora mailsystemen. Vi migrerar dessutom från traditionella on-premise servrar till molntjänster som Google och O365. Vi kan migrering helt enkelt.

Att migrera mail med lyckat resultat är projekt som kräver noggrann planering och förberedelse, där spelar vår stora erfarenhet roll, vi vet vad som krävs och var fallgroparna finns och hur man undviker dem.

Contrail AB är experter på samarbetsplattformar, både från IBM och Microsoft. Vi arbetar dagligen på båda sidor av staketet, och våra certifierade konsulter har minst 10 års erfarenhet av respektive sida.

Vi har varit och är involverade i några av de största migreringarna som utförts i Sverige de sista åren. Vi arbetar i projekt över hela norden, ofta med företag som har sin infrastruktur spridd globalt.

Vårt arbete runt migreringar omfattar allt från att driva hela migreringprojekt från a till ö, till att hålla workshops, agera mentorer och beställarstöd.

Vi har referenser från de flesta branscher.

Vill du veta mer om migreringar och hur vi kan hjälpa just er med er migrering?

Kontakta Henric Dahlberg +46-73-3777196

bt smart

Vi använder marknadsledande migreringsverktyg från BinaryTree, dessa verktyg har Microsoft själva valt för all migrering till Microsoft Office 365.

BinaryTree har en produktsvit med produkter för att underlätta migrering i olika riktningar samt samexistens.
BinaryTree vinner regelbundet många priser för sina produkter, 2014 blev BinaryTree Microsoft’s Messaging Partner of the Year.
Läs mer om verktygen på BinaryTree’s hemsida: www.binarytree.com